Γραμματοσειρά

Ενσωμάτωση των γραμματοσειρών του εγγράφου στο τρέχον αρχείο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες - Γραμματοσειρά


Ενσωμάτωση γραμματοσειρών

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο για να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές του εγγράφου στο αρχείο εγγράφου, για φορητότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων υπολογιστών. Το έγγραφο με ενσωματωμένες γραμματοσειρές έχει πιο μεγάλο μέγεθος και οι γραμματοσειρές χρησιμοποιούνται στον υπολογιστή προορισμού για καλύτερη απόδοση της διάταξης του εγγράφου

Εξετάστε την ενσωμάτωση των γραμματοσειρών, όταν το έγγραφό σας χρησιμοποιεί σπάνιες ή προσαρμοσμένες γραμματοσειρές που δεν είναι γενικά διαθέσιμες σε άλλους υπολογιστές.