Χρήση της γραμμής σημειωματαρίου

Η γραμμή σημειωματαρίου είναι μια νέα μορφή εμφάνισης εικονιδίων εντολών για πιο γρήγορη χρήση

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτό το γνώρισμα είναι πειραματικό και μπορεί να παράξει σφάλματα ή να συμπεριφερθεί απρόσμενα. Για να το ενεργοποιήσετε οπωσδήποτε, επιλέξτε - LibreOffice - Για προχωρημένους και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πειραματικών γνωρισμάτων.


Από προεπιλογή, οι εντολές του LibreOffice ομαδοποιούνται σε διαδοχικά μενού και σε γραμμές εργαλείων γεμάτες με εικονίδια.

Η γραμμή σημειωματαρίου εμφανίζει έναν διαφορετικό τρόπο για την οργάνωση στοιχείων ελέγχου και εικονιδίων από μια συλλογή συνεχόμενων γραμμών εικονιδίων, που εμφανίζουν ομάδες συμφραζομένων εντολών και περιεχομένων.

Με τη γραμμή σημειωματαρίου, συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές ομαδοποιούνται σε μια διάταξη που επιταχύνει την πρόσβαση, αποφεύγοντας εκτενή περιήγηση των μενού και αναζήτηση εικονιδίων εντολών γραμμών εργαλείων.

Η γραμμή σημειωματαρίου είναι διαθέσιμη στα Writer, Calc και Impress. Η διεπαφή χρήστη έχει τώρα πολλές διαθέσιμες διατάξεις. Δύο καταχωρίσεις στο μενού Προβολή ελέγχουν τη γραμμή σημειωματαρίου: Διάταξη γραμμής εργαλείων και τη Γραμμή σημειωματαρίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το μενού Προβολή - Διάταξη γραμμής εργαλείων- Γραμμή σημειωματαρίου


Διατάξεις διεπαφής χρήστη

Η καταχώριση διάταξης γραμμής εργαλείων καθορίζει ποια στοιχεία διεπαφής χρήστη είναι ορατά. Οι διαθέσιμες διατάξεις είναι:

Όταν ο χρήστης ενεργοποιεί πρόσθετες γραμμές εργαλείων, θα αποθηκεύονται στην κατατομή (προφίλ) του χρήστη. Συνεπώς, κατά την επιστροφή στην κατάσταση γραμμής σημειωματαρίου, όλες οι γραμμές εργαλείων ορίζονται ως ορατές πριν να ξαναεμφανιστούν.

Διαθέσιμες καταστάσεις γραμμής σημειωματαρίου

Εικονίδιο σημείωσης

Στην κατάσταση με καρτέλες η γραμμή μενού κρύβεται από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού, επιλέξτε το εικονίδιο “≡” στην πάνω αριστερή θέση του παραθύρου και επιλέξτε Γραμμή μενού.


Εικονίδιο συμβουλής

Το μέγεθος εικονιδίου της γραμμής σημειωματαρίου ρυθμίζεται στο πλαίσιο καταλόγου Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice - Προβολή - Γραμμή σημειωματαρίου.


Εικονίδιο σημείωσης

Η γραμμή σημειωματαρίου δεν μπορεί να προσαρμοστεί.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Η τρέχουσα εφαρμογή (LibreOffice 6.1) της γραμμής σημειωματαρίου είναι κοινή στα Writer, Calc και Impress. Μια αλλαγή στη γραμμή σημειωματαρίου σε ένα από αυτά θα επηρεάσει και τη γραμμή σημειωματαρίου των άλλων.