Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Ήχος ή βίντεο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ήχος ή βίντεο


Για να εισάγετε ένα αρχείο ήχου ή ταινίας στο έγγραφό σας

 1. Κάντε κλικ εκεί που θέλετε να εισάγετε το αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πολυμέσα - Ήχος ή βίντεο. Για το LibreOffice Impress, επιλέξτε Εισαγωγή - Ήχος ή βίντεο.

 3. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου, από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να εισαχθεί.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Οι τύποι αρχείων που φαίνονται σε αυτόν το διάλογο δεν υποστηρίζονται από όλα τα λειτουργικά συστήματα.


 4. Κλικ στο πλαίσιο Σύνδεσμος εάν θέλετε ένα σύνδεσμο στο αρχικό αρχείο. Εάν δεν σημειωθεί, το αρχείο μέσων θα ενσωματωθεί (δεν υποστηρίζεται από όλες τις μορφές αρχείων).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Εργαλεία - Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για να αναπαραγάγετε όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία πολυμέσων. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή στο παράθυρο της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων για να εισάγετε το τρέχον αρχείο πολυμέσων στο έγγραφό σας.

Για να αναπαράγετε ένα αρχείο ήχου ή ταινίας

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για το αρχείο ήχου ή ταινίας στο έγγραφο σας.

  Αν το εικονίδιο είναι τακτοποιημένο στο παρασκήνιο μπορείτε να το επιλέξετε κάνοντας κλικ και με πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

  Η γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής πολυμέσων εμφανίζεται.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στη γραμμή εργαλείων του Αναπαραγωγή πολυμέσων.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν εμφανίζετε μια παρουσίαση Impress, ο ενσωματωμένος ήχος ή βίντεο στην τρέχουσα διαφάνεια αναπαράγεται αυτόματα μέχρι να τελειώσει ή να αλλάξετε διαφάνεια.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την γραμμή της αναπαραγωγής πολυμέσων για να διακόψετε προσωρινά, να σταματήσετε, να επαναλάβετε, ακόμα και να ρυθμίσετε την ένταση ή να σιγήσετε την αναπαραγωγή ενός αρχείου. Η τρέχουσα θέση αναπαραγωγής του αρχείου φαίνεται στον αριστερό ολισθητή. Χρησιμοποιήστε τον δεξιό ολισθητή για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής. Για αρχεία βίντεο, η γραμμή περιλαμβάνει ακόμα ένα πλαίσιο καταλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον παράγοντα εστίασης της αναπαραγωγής.

Υποστηριζόμενες μορφές πολυμέσων

Το LibreOffice βασίζεται στην υποστήριξη εγκατεστημένων πολυμέσων του λειτουργικού συστήματος.