Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για να εισάγει ειδικά σημάδια μορφοποίησης όπως διάστημα χωρίς διακοπή, ήπιο ενωτικό και προαιρετική αλλαγή.

Προστατευόμενο διάστημα

Inserts a space that will keep bordering characters together on line breaks.

Διαχωριστικό χωρίς αλλαγή

Εισάγει ένα διαχωριστικό το οποίο θα διατηρεί μαζί τους χαρακτήρες που γειτονεύουν όταν γίνεται αλλαγή γραμμής.

Προαιρετικό ενωτικό

Εμφανίζει ένα αόρατο προαιρετικό ενωτικό μέσα σε μία λέξη η οποία θα εμφανιστεί και θα δημιουργήσει μία αλλαγή γραμμής όταν γίνει ο τελευταίος χαρακτήρας σε μία γραμμή.

Προαιρετική αλλαγή μηδενικού πλάτους

Εισάγει ένα αόρατο κενό μέσα σε μία λέξη το οποίο θα εισάγει μία αλλαγή γραμμής όταν γίνει ο τελευταίος χαρακτήρας σε μία γραμμή. Είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL).

θΝα μη γίνει αλλαγή μηδενικού πλάτους

Εισάγει ένα αόρατο διάστημα μέσα σε μία λέξη το οποίο θα κρατήσει τη λέξη συνδεδεμένη σε ένα τέλος γραμμής. Είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL).

Επισήμανση αριστερά-προς-τα-δεξιά

Εισάγει μία σήμανση κατεύθυνσης γραφής η οποία επηρεάζει την κατεύθυνση του κειμένου για κάθε κείμενο που ακολουθεί τη σήμανση. Είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL).

Σήμανση δεξιά-προς-τα-αριστερά

Εισάγει μία σήμανση κατεύθυνσης γραφής η οποία επηρεάζει την κατεύθυνση του κειμένου για κάθε κείμενο που ακολουθεί τη σήμανση. Είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνθετη διάταξη κειμένου (CTL).