Λίστα εγγράφων

Εμφανίζει σε λίστα τα τρέχοντα ανοιχτά έγγραφα. Επιλέξτε το όνομα ενός εγγράφου στη λίστα για να μεταβείτε σε αυτό το έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Παράθυρο - Λίστα ανοιχτών εγγράφων