Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει το διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρων XML , όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε, διαγράψετε και ελέγξετε φίλτρα για εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων XML.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ρυθμίσεις Φίλτρων XML.


Σχετικά με φίλτρα XML

Εικονίδιο σημείωσης

Κάποια φίλτρα είναι διαθέσιμα μόνο ως προαιρετικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση του LibreOffice. Για να εγκαταστήσετε ένα προαιρετικό φίλτρο, εκτελέστε την εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης του LibreOffice, επιλέξτε "Τροποποίηση" και στη συνέχεια επιλέξτε το φίλτρο που επιθυμείτε στον κατάλογο στοιχείων.


Ο όρος φίλτρο XML χρησιμοποιείται στα εξής ως συντόμευση για την ακριβέστερη περιγραφή ως ένα φίλτρο βασισμένο σε XSLT.

Όρος

Περιγραφή

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. Τα XSLT αρχεία ονομάζονται επίσης XSLT λογιστικά φύλλα.


Εικονίδιο σημείωσης

Το φίλτρο εξαγωγής XHTML παράγει ένα έγκυρο αποτέλεσμα "XHTML 1.0 Strict" για έγγραφα Writer, Calc, Draw και Impress.


Κατάλογος φίλτρων

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα, έπειτα πατήστε ένα από τα κουμπιά.

Εικονίδιο σημείωσης

Κάποια φίλτρα είναι διαθέσιμα μόνο ως προαιρετικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση του LibreOffice. Για να εγκαταστήσετε ένα προαιρετικό φίλτρο, εκτελέστε την εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης του LibreOffice, επιλέξτε "Τροποποίηση" και στη συνέχεια επιλέξτε το φίλτρο που επιθυμείτε στον κατάλογο στοιχείων.


Ο κατάλογος εμφανίζει το όνομα και τον τύπο των εγκατεστημένων φίλτρων.

  1. Κάντε κλικ σε ένα φίλτρο για να το επιλέξετε.

  2. Shift-κάντε κλικ ή -κάντε κλικ για να επιλέξετε μερικά φίλτρα.

  3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα όνομα για να επεξεργαστείτε το φίλτρο.

Νέο

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του νέου φίλτρου.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του επιλεγμένου αρχείου.

Έλεγχος XSLT

Ανοίγει έναν διάλογο με το όνομα του επιλεγμένου αρχείου.

Επαναφορά

Διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο αφού επιβεβαιώσετε τον διάλογο που ακολουθεί.

Αποθήκευση ως πακέτο

Εμφανίζει έναν διάλογο Αποθήκευση ως για την αποθήκευση του επιλεγμένου αρχείου ως πακέτο φίλτρου XSLT (*.jar).

Άνοιγμα πακέτου

Εμφανίζει έναν διάλογο Άνοιγμα για να ανοίξετε ένα φίλτρο από ένα πακέτο φίλτρου XSLT (*.jar).

Βοήθεια

Εμφανίζει τη σελίδα βοήθειας για αυτόν τον διάλογο.

Κλείσιμο

Κλείνει τον διάλογο.