Γεγονότα

Αναθέτει μακροεντολές σε γεγονότα προγράμματος. Η αντίστοιχη μακροεντολή εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που συμβαίνει το επιλεγμένο γεγονός.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Γεγονότα.


Αποθήκευση σε

Επιλέξτε πρώτα πού θα αποθηκεύσετε τη σύνδεση συμβάντος, στο τρέχον έγγραφο ή στο LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μία μακροεντολή που αποθηκεύτηκε με ένα έγγραφο μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν αυτό το έγγραφο ανοίγει.


Το μεγάλο πλαίσιο καταλόγου εμφανίζει τα συμβάντα και τις αντίστοιχες μακροεντολές. Αφού επιλέξετε την τοποθεσία στο πλαίσιο καταλόγου Αποθήκευση σε, επιλέξτε ένα συμβάν στο μεγάλο πλαίσιο καταλόγου. Μετά πατήστε Ανάθεση μακροεντολής.

Ανάθεση μακροεντολής

Ανοίγει την Επιλογή μακροεντολής για να αναθέσετε μια μακροεντολή στο επιλεγμένο συμβάν.

Αφαίρεση μακροεντολής

Διαγράφει την ανάθεση μακροεντολής στο επιλεγμένο συμβάν.