Μενού περιβάλλοντος

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ,μενού περιβάλλοντος του LibreOffice για όλα τα αρθρώματα.

Μπορείτε να προσθέσετε νέες εντολές, να τροποποιήσετε υφιστάμενες εντολές, ή να αναδιατάξετε τα στοιχεία μενού περιβάλλοντος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εντολές που εκτελούνται από μακροεντολές και να εφαρμόσετε όλα τα είδη τεχνοτροπιών απευθείας από το μενού περιβάλλοντος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Μενού περιβάλλοντος.


Αναζήτηση

Εισάγετε μια συμβολοσειρά στο πλαίσιο κειμένου για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών.

Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία των εντολών μενού στον πτυσσόμενο κατάλογο για να περιορίσετε την αναζήτηση των εντολών ή κυλήστε τον κατάλογο πιο κάτω. Οι μακροεντολές και οι εντολές τεχνοτροπιών είναι στο τέλος του καταλόγου.

Λειτουργία

Εμφανίζει τα αποτελέσματα του συνδυασμού της συμβολοσειράς αναζήτησης και της κατηγορίας της επιθυμητής συνάρτησης.

Περιγραφή

Το πλαίσιο κειμένου περιέχει μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εντολής.

Τοποθεσία

Επιλέξτε τη θέση όπου πρόκειται να προσκολληθεί το μενού περιβάλλοντος. Εάν προσκολληθεί σε άρθρωμα του LibreOffice, το μενού περιβάλλοντος είναι διαθέσιμο για όλα τα ανοιγμένα αρχεία σε αυτό το άρθρωμα. Εάν προσκολληθεί στο αρχείο, το μενού θα είναι διαθέσιμο μόνο όταν αυτό το αρχείο είναι ανοικτό και ενεργό.

Μενού

Επιλέξτε το μενού περιβάλλοντος όπου θα εφαρμοστεί η προσαρμογή. Το τρέχον σύνολο των λειτουργιών εμφανίζεται στο παρακάτω πλαίσιο.

Προσθήκη

Πατήστε το πλήκτρο προσθήκης για να προσθέσετε ένα νέο μενού περιβάλλοντος.

Αφαίρεση

Πατήστε το πλήκτρο αφαίρεσης για να διαγράψετε το μενού περιβάλλοντος.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένα μενού περιβάλλοντος και προσαρμοσμένες καταχωρίσεις μενού περιβάλλοντος.


Πλήκτρο δεξιού βέλους

Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να επιλέξετε μια λειτουργία στο αριστερό πλαίσιο εμφάνισης και αντιγράψτε την στο δεξιό πλαίσιο της οθόνης. Αυτό θα προσθέσει τη λειτουργία στο επιλεγμένο μενού περιβάλλοντος.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Πατήστε στο πλήκτρο αριστερού βέλους για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη εντολή από το τρέχον μενού περιβάλλοντος.

Πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους

Πατήστε στα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους στα δεξιά για να μετακινήσετε την επιλεγμένη εντολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον κατάλογο των εμφανιζόμενων εντολών μενού περιβάλλοντος.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε με μεταφορά και απόθεση της επιλεγμένης εντολής να την μετακινήσετε στη θέση που θέλετε.


Εισαγωγή

Τροποποίηση

Προεπιλογές

Διαγράφει όλες τις αλλαγές που έγιναν προηγουμένως σε αυτό το μενού περιβάλλοντος.