Πληκτρολόγιο

Αναθέτει ή επεξεργάζεται τα πλήκτρα συντομεύσεων για εντολές LibreOffice ή μακροεντολές Basic του LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο. Ένα έγγραφο πρέπει να είναι ανοιχτό.


Μπορείτε να αναθέσετε ή να επεξεργαστείτε πλήκτρα συντόμευσης για την τρέχουσα εφαρμογή, ή για όλες τις εφαρμογές του LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Αποφύγετε την αντιστοίχιση πλήκτρων συντόμευσης που ήδη χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σας σύστημα.


LibreOffice

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης κοινά για όλες τις εφαρμογές LibreOffice.

Εμφανίζει πλήκτρα συντόμευσης για την τρέχουσα εφαρμογή LibreOffice.

Πλήκτρα συντόμευσης

Εμφανίζει σε κατάλογο τα πλήκτρα συντομεύσεων και τις σχετικές εντολές. Για να αντιστοιχίσετε ή να τροποποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης για την επιλεγμένη εντολή στον κατάλογο Εντολή, πατήστε σε μια συντόμευση σε αυτόν τον κατάλογο και μετά στο Τροποποίηση.

Λειτουργίες

Εμφανίζει σε κατάλογο τις κατηγορίες λειτουργιών και τις λειτουργίες του LibreOffice στις οποίες μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα συντομεύσεων.

Κατηγορία

Καταλογοποιεί τις διαθέσιμες κατηγορίες λειτουργιών. Για να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις στις τεχνοτροπίες, ανοίξτε την κατηγορία "Τεχνοτροπίες".

Λειτουργία

Διαλέξτε μια λειτουργία στην οποία επιθυμείτε να αναθέσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, πατήστε έναν συνδυασμό πλήκτρων στον κατάλογο Πλήκτρα συντόμευσης, και μετά στο πεδίο Τροποποίηση. Αν στη συγκεκριμένη λειτουργία έχει ήδη ανατεθεί ένα πλήκτρο συντόμευσης, εμφανίζεται στον κατάλογο Πλήκτρα.

Πλήκτρα

Εμφανίζει τα πλήκτρα συντομεύσεων που έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Τροποποίηση

Αναθέτει τον επιλεγμένο συνδυασμό πλήκτρων στον κατάλογο Πλήκτρα συντομεύσεων στην επιλεγμένη εντολή του καταλόγου Λειτουργίες.

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή τα επιλεγμένα στοιχεία χωρίς να απαιτείται επιβεβαίωση.

Φόρτωση

Αντικαθιστά την διαμόρφωση του πλήκτρου συντόμευσης με κάποια η οποία ήταν αποθηκευμένη προηγουμένως.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει την τρέχουσα ρύθμιση πλήκτρου συντόμευσης ώστε να μπορείτε να τη φορτώσετε αργότερα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τροποποιημένα πεδία στις προεπιλεγμένες τιμές.