Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Καταγραφή μακροεντολής

Καταγράφει μια νέα μακροεντολή. Διαθέσιμο μόνο εάν το γνώρισμα καταγραφής μακροεντολής είναι ενεργό στο - LibreOffice - Προχωρημένα.

Εκτέλεση μακροεντολής

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ξεκινήσετε μια μακροεντολή.

Διαχείριση μακροεντολών

Ανοίγει ένα υπομενού με συνδέσεις σε διαλόγους όπου μπορείτε να οργανώσετε μακροεντολές και δέσμες ενεργειών.

Ψηφιακή Υπογραφή

Προσθέτει και αφαιρεί ψηφιακές υπογραφές από και προς τις μακροεντολές σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλογο για να δείτε πιστοποιητικά .

Διαχείριση Διαλόγων

Ανοίγει τη σελίδα καρτέλας διαλόγων για την Διαχείριση Μακροεντολών.