Επιλογές

Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για καταλόγους αρίθμησης ή κουκκίδων. Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία του καταλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση . Ανοίξτε την καρτέλα Επιλογές


Μορφή

Επιλέξτε τα επίπεδα που θέλετε να τροποποιήσετε και έπειτα ορίστε τη διαμόρφωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επίπεδο

Επιλέγει τα επίπεδα για τα οποία θέλετε να ορίσετε τις επιλογές διαμόρφωσης. Το επιλεγμένο επίπεδο είναι επισημασμένο στην προεπισκόπηση.

Αρίθμηση

Επιλέξτε ένα στυλ αρίθμησης για τα επιλεγμένα επίπεδα.

Επιλογή

Περιγραφή

1, 2, 3, ...

Αριθμητικά αραβικού τύπου

A, B, C, ...

Κεφαλαία γράμματα

a, b, c, ...

Πεζά γράμματα

I, II, III, ...

Αριθμητικά ρωμαϊκού τύπου (κεφαλαία)

i, ii, iii, ...

Αριθμητικά ρωμαϊκού τύπου (πεζά)

A,... AA,... AAA,...

Αλφαβητική αρίθμηση με κεφαλαία γράμματα

a,... aa,... aaa,...

Αλφαβητική αρίθμηση με πεζά γράμματα

Κουκίδα

Προσθέτει μία κουκίδα στην αρχή μιας γραμμής. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και έπειτα κάντε κλικ στο πεδίο επιλογής Χαρακτήρας για να διαλέξετε στυλ κουκίδας.

Εικόνα

Εμφανίζει μία εικόνα για την κουκκίδα. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και έπειτα πατήστε στο Επιλογή για να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εικόνα ενσωματώνεται στο έγγραφο.

Συνδεδεμένα γραφικά

Εμφανίζει μία εικόνα για την κουκκίδα. Επιλέξτε την και έπειτα πατήστε στο Επιλογή για να εντοπίσετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η εικόνα εισάγεται ως σύνδεσμος με το αρχείο της εικόνας.

Κανένα

Δεν εφαρμόζει στυλ αρίθμησης.


Η διαθεσιμότητα των επομένων πεδίων εξαρτάται από το στυλ που επιλέγετε στο πεδίο Αρίθμηση .

Πριν από

Εισάγετε έναν χαρακτήρα ή κείμενο για να εμφανίζεται μπροστά από τον αριθμό στον κατάλογο.

Μετά

Εισάγετε έναν χαρακτήρα ή κείμενο για να εμφανίζεται πίσω από τον αριθμό στον κατάλογο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν αριθμημένο κατάλογο που χρησιμοποιεί την τεχνοτροπία "1.)", εισάγετε ".)" σε αυτό το πλαίσιο.

Έναρξη από

Εισάγετε ένα νέο αριθμό εκκίνησης για το τρέχον επίπεδο.

Χαρακτήρας

Ανοίγει το διάλογο Ειδικοί Χαρακτήρες, όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα σύμβολο κουκκίδας.

Επιλογές για γραφικά:

Επιλογή...

Επιλέξτε το γραφικό ή βρείτε το γραφικό αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδα.

Πλάτος

Εισάγετε πλάτος για το γραφικό.

Ύψος

Εισάγετε ένα ύψος για το γραφικό.

Αναλογικά

Διατηρεί τις αναλογίες μεγέθους του γραφικού.

Στοίχιση

Επιλέξτε την επιλογή στοίχισης για το γραφικό.