Γραφικά

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά ως τεχνοτροπίες κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν κατάλογο με κουκκίδες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Εικόνα


Επιλογή

Επιλέξτε το γραφικό ή βρείτε το γραφικό αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουκκίδα.

Σύνδεση γραφικών

Αν ενεργοποιηθεί, τα γραφικά εισάγονται σαν σύνδεσμοι. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο, τα γραφικά ενσωματώνονται στο έγγραφο.