Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διαφορετικές τεχνοτροπίες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι και εννέα επίπεδα διάρθρωσης στην ιεραρχία ενός καταλόγου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Διάρθρωση


Επιλογή

Κάντε κλικ στο στυλ διάρθρωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.