Αρίθμηση

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Αρίθμηση


Επιλογή

Κάντε κλικ στο στυλ αρίθμησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.