Κουκκίδες

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση - Κουκκίδες


Επιλογή

Κάντε κλικ στο στυλ κουκκίδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.