Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο και επιτρέπει την επεξεργασία της μορφής της αρίθμησης ή των κουκκίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση

Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, πατήστε

Εικονίδιο

Κουκκίδες Ναι/Όχι


Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Ο διάλογος Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει τις εξής καρτέλες:

Κουκκίδες

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι κουκίδες και αρίθμηση παραγράφων υποστηρίζονται μόνο στο Writer, Impress και στο Draw.


Αρίθμηση

Εμφανίζει τα διάφορα στυλ αρίθμησης που μπορείτε να εφαρμόσετε.

Διάρθρωση

Εμφανίζει τις διαφορετικές τεχνοτροπίες που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν ιεραρχικό κατάλογο. Το LibreOffice υποστηρίζει μέχρι και εννέα επίπεδα διάρθρωσης στην ιεραρχία ενός καταλόγου.

Γραφικά

Εμφανίζει τα διάφορα γραφικά ως τεχνοτροπίες κουκκίδων που μπορείτε να εφαρμόσετε σε έναν κατάλογο με κουκκίδες.

Θέση

Ρυθμίζει τις επιλογές που αφορούν την εσοχή, την απόσταση και τη στοίχιση για τον κατάλογο με σύμβολα αρίθμησης ή κουκκίδες.

Επιλογές

Καθορίζει τις επιλογές διαμόρφωσης για καταλόγους αρίθμησης ή κουκκίδων. Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε διαμόρφωση σε μεμονωμένα επίπεδα στην ιεραρχία του καταλόγου.