Εξαιρέσεις

Προσδιορίστε τις συντομεύσεις ή τους συνδυασμούς χαρακτήρων που δεν θέλετε να διορθώνει αυτόματα το LibreOffice.

Οι εξαιρέσεις που ορίζετε εξαρτώνται από τη ρύθμιση της τρέχουσας γλώσσας. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της γλώσσας επιλέγοντας μια διαφορετική γλώσσα στο πεδίο Αντικαταστάσεις και εξαιρέσεις για τη γλώσσα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Εξαιρέσεις.


Αντικαταστάσεις και εξαιρέσεις για τη γλώσσα:

Επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τους κανόνες αντικατάστασης. Το LibreOffice πρώτα αναζητά εξαιρέσεις που έχουν οριστεί για τη γλώσσα στην τρέχουσα θέση του δρομέα μέσα στο έγγραφο, και μετά αναζητά τις υπόλοιπες γλώσσες.

Συντομεύσεις (χωρίς κεφαλαίο γράμμα να ακολουθεί)

Πληκτρολογήστε μία συντόμευση που ακολουθείται από μία περίοδο, έπειτα κάντε κλικ στο Δημιουργία. Αυτό εμποδίζει το LibreOffice από το να κάνει αυτόματα κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της λέξης που ακολουθεί την περίοδο στο τέλος της συντόμευσης.

Παραθέτει τις συντομεύσεις που δε διορθώνονται αυτόματα. Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο, επιλέξτε το αντικείμενο και έπειτα πατήστε Διαγραφή.

Λέξεις που αρχίζουν με ΔΥο ΚΕφαλαία ΓΡάμματα

Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τη συντόμευση που ξεκινά με δύο κεφαλαία γράμματα που δε θέλετε το LibreOffice να αλλάξει σε ένα κεφαλαίο αρχικό γράμμα. Για παράδειγμα, εισάγετε PC για να εμποδίσετε το LibreOffice να αλλάξει το PC σε Pc.

Παραθέτει τις λέξεις ή τις συντομεύσεις που ξεκινούν με δύο κεφαλαία γράμματα και δεν διορθώνονται αυτόματα. Όλες οι λέξεις που ξεκινούν με δύο κεφαλαία γράμματα παρατίθενται στο πεδίο. Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον κατάλογο, επιλέξτε το αντικείμενο κι έπειτα πατήστε στο Διαγραφή.

Νέο

Προσθέτει την τρέχουσα καταχώρηση στον κατάλογο των εξαιρέσεων.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Αυτόματη προσθήκη

Προσθέτει αυτόματα συντομεύσεις ή λέξεις που ξεκινούν με δύο κεφαλαία γράμματα στον αντίστοιχο κατάλογο των εξαιρέσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό δουλεύει μόνο αν η επιλογή Διόρθωση δύο αρχικών κεφαλαίων ή η επιλογή μετατροπής σε κεφαλαία του πρώτου γράμματος κάθε πρότασης επιλεχθούν στη [T] στήλη στην καρτέλαΕπιλογές αυτού του διαλόγου.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.