Αντικατάσταση

Επεξεργάζεται τον πίνακα αντικατάστασης για την αυτόματη διόρθωση ή αντικατάσταση λέξεων ή συντομογραφιών μέσα στο έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Αντικατάσταση.


Αντικαταστάσεις και εξαιρέσεις για τη γλώσσα:

Επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τους κανόνες αντικατάστασης. Το LibreOffice πρώτα αναζητά εξαιρέσεις που έχουν οριστεί για τη γλώσσα στην τρέχουσα θέση του δρομέα μέσα στο έγγραφο, και μετά αναζητά τις υπόλοιπες γλώσσες.

Πίνακας αντικατάστασης

Αναφέρει τις εγγραφές για την αυτόματη αντικατάσταση λέξεων, συντομογραφιών ή τμημάτων λέξεων καθώς πληκτρολογείτε. Για την εισαγωγή μιας εγγραφής, εισάγετε το κείμενο στα πεδία Αντικατάσταση και Με και μετά πατήστε στο Δημιουργία. Για την επεξεργασία μιας εγγραφής, επιλέξτε την, αλλάξτε το κείμενο στο πεδίο Με και μετά πατήστε στο Αντικατάσταση. Για τη διαγραφή μιας εγγραφής, επιλέξτε την και μετά πατήστε στο Διαγραφή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αυτόματη διόρθωσης για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μορφής χαρακτήρων σε μια λέξη, συντομογραφία ή τμήμα λέξης. Επιλέξτε το μορφοποιημένο κείμενο μέσα στο έγγραφο σας, ανοίξτε αυτόν τον διάλογο, αδειάστε το πεδίο Μόνο κείμενο και μετά εισάγετε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε στο πεδίο Αντικατάσταση.

Αντικατάσταση

Εισάγετε τη λέξη, συντόμευση ή τμήμα λέξης που θέλετε να αντικαταστήσετε ενώ πληκτρολογείτε. Η αλληλουχία χαρακτήρα υποκατάστασης .* στο τέλος της λέξης καταλήγει στην αντικατάσταση της λέξης πριν τα ελεύθερα επιθέματα, επίσης. Η αλληλουχία χαρακτήρων υποκατάστασης .* πριν τη λέξη καταλήγει στην αντικατάσταση μετά τα ελεύθερα προθέματα, επίσης. Παραδείγματος χάρη, το μοτίβο "i18n.*" με κείμενο αντικατάστασης "internationalization" βρίσκει και αντικαθιστά το "i18ns" με "internationalizations", ή το μοτίβο ".*..." με κείμενο αντικατάστασης "…" βρίσκει και αντικαθιστά τρεις τελείες στη "word..." με την τυπογραφικά σωστή προδιαμορφωμένη οριζόντια έλλειψη κατά Unicode ("word…").

Εικονίδιο συμβουλής

Για την αντικατάσταση τμημάτων λέξεων ή χαρακτήρων μέσα στις λέξεις , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αλληλουχίες έναρξης και τερματισμού χαρακτήρων υποκατάστασης στο ίδιο μοτίβο. Παραδείγματος χάρη, η εισαγωγή τιμών χρόνου μπορεί να είναι πιο γρήγορη χρησιμοποιώντας μόνο τα αριθμητικά πλήκτρα και διπλά διαχωριστικά δεκαδικών ως τελείες ως εξής: ορίστε το μοτίβο ".*...*" ή ".*,,.*" (διπλές τελείες ή κόμματα μεταξύ των λέξεων) και το κείμενο αντικατάστασης ":" και εισάγετε "10..30" ή "10,,30" που καταλήγει στο "10:30" αυτόματα.


Με:

Εισάγετε το κείμενο, γραφικό, πλαίσιο, ή αντικείμενο OLE αντικατάστασης που θέλετε να αντικαταστήσει το κείμενο στο πεδίο Αντικατάσταση. Αν έχετε διαλέξει κείμενο, ένα γραφικό, ένα πλαίσιο, ή ένα αντικείμενο OLE μέσα στο έγγραφο σας, οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη εισαχθεί εδώ.

Μόνο κείμενο

Αποθηκεύει την εγγραφή στο πεδίο Με χωρίς μορφοποίηση. Όταν γίνει η αντικατάσταση, το κείμενο χρησιμοποιεί την ίδια μορφή με το έγγραφο κειμένου.

Νέο

Προσθέτει ή αντικαθιστά μια εγγραφή στον πίνακα αντικατάστασης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.