Επιλογές

Επιλέξτε τις επιλογές για την αυτόματη διόρθωση λαθών καθώς πληκτρολογείτε και μετά κάντε κλικ στο OK.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλαΕργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Επιλογές.


Χρήση πίνακα αντικατάστασης

Αν πληκτρολογήσετε ένα συνδυασμό γραμμάτων που ταιριάζει μία συντόμευση στον πίνακα αντικατάστασης, , ο συνδυασμός γραμμάτων αντικαθίσταται με το κείμενο αντικατάστασης.

Διόρθωση ΔΥο ΑΡχικών ΚΕφαλαίων

Αν πληκτρολογήσετε δύο κεφαλαίους χαρακτήρες στην αρχή μιας "ΛΕξης", ο δεύτερος κεφαλαίος χαρακτήρας αντικαθίσταται αυτόματα από έναν πεζό χαρακτήρα.

Εκκίνηση κάθε πρότασης με κεφαλαίο χαρακτήρα.

Εμφανίζει ως κεφαλαίο τον πρώτο χαρακτήρα κάθε πρότασης.

Αυτόματα *έντονα*, /πλάγια/, -διακριτή διαγραφή- και _υπογράμμιση_

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποίηση έντονων, πλάγιων, διακριτής γραφής ή υπογράμμισης στο κείμενο που περικλείεται από αστερίσκους (*), πλάγιες καθέτους (/), ενωτικών (-) και υπογραμμίσεων (_), αντίστοιχα. Αυτοί οι χαρακτήρες εξαφανίζονται μετά την εφαρμογή της μορφοποίησης.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η λειτουργία δε δουλεύει εάν οι χαρακτήρες μορφοποίησης * / - _ εισάγονται με έναν Επεξεργαστή μεθόδου εισαγωγής.


Αναγνώριση URL

Δημιουργεί αυτόματα έναν υπερσύνδεσμο όταν πληκτρολογείτε ένα URL.

Αντικατάσταση παυλών

Αντικαθιστά μία ή δύο θέσεις διαχωρισμού με μία μεγάλη παύλα (δείτε τον ακόλουθο πίνακα).

Το κείμενο θα αντικατασταθεί αφότου πληκτρολογήσετε συνεχόμενα κενά (κενό, tab, αλλαγή γραμμής). Στον ακόλουθο πίνακα, τα Α και Β υποδεικνύουν κείμενο αποτελούμενο από χαρακτήρες μεταξύ A και z ή ψηφία μεταξύ 0 και 9.

Κείμενο που πληκτρολογείτε:

Αποτέλεσμα που παίρνετε:

Α - Β (Α, κενό, μείον, κενό, Β)

A – B (A, κενό, en-dash, κενό, B)

Α -- Β (Α, κενό, μείον, μείον, κενό, Β)

A – B (A, κενό, en-dash, κενό, B)

Α--Β (Α, μείον, μείον, Β)

A—B (A, em-dash, B)
(δείτε τη σημείωση κάτω από τον πίνακα)

Α-Β (Α, μείον, Β)

Α-Β (απαράλλαχτα)

Α -Β (Α, κενό, μείον, Β)

Α -Β (απαράλλαχτα)

Α --Β (Α, κενό, μείον, μείον, Β)

A –B (A, κενό, en-dash, B)


Εικονίδιο σημείωσης

Αν τα ενωτικά είναι εκεί μεταξύ αριθμών ή το κείμενο έχει την ιδιότητα ουγγρικής ή φιλανδικής γλώσσας, τότε δύο ενωτικά σε μια ακολουθία Α--Β αντικαθίστανται από ένα en-dash αντί από ένα em-dash.


Παράβλεψη διπλών κενών

Αντικαθιστά δύο ή περισσότερα συνεχόμενα κενά με ένα κενό.

Πλήκτρα διαλόγου

Επαναφορά

Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές πίσω στις προηγούμενες τιμές της καρτέλας της σελίδας.

Άκυρο

Κλείνει τον διάλογο και απορρίπτει όλες τις αλλαγές.

Εντάξει

Αποθηκεύει όλες τις αλλαγές και κλείνει τον διάλογο.