Έξοδος από την ομάδα

Καταργεί την ομάδα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πια να επεξεργαστείτε τα μεμονωμένα αντικείμενα στην ομάδα. Εάν αναφέρεστε σε εμφωλευμένη ομάδα, μονάχα η εμφωλευμένη ομάδα θα καταργηθεί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή- Ομαδοποίηση - Έξοδος από ομάδα(έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Έξοδος από ομάδα (έγγραφα σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Έξοδος από ομάδα

Icon

Έξοδος από ομάδα