Ομαδοποίηση

Ομαδοποιεί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ως ένα ενιαίο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Ομαδοποίηση- Ομάδα (έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Ομαδοποίηση (έγγραφα σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Ομαδοποίηση- Ομάδα (αντικείμενα φόρμας)

Icon

Ομαδοποίηση


Οι ιδιότητες των μεμονωμένων αντικειμένων διατηρούνται μετά την ομαδοποίηση. Μπορείτε να εμφωλεύετε πολλές ομάδες, δηλ να έχετε μια ομάδα μέσα σε μια άλλη ομάδα.