Διάλογος Fontwork (προηγούμενη έκδοση)

Επεξεργάζεται τα εφέ του Fontwork του επιλεγμένου αντικειμένου που είχε δημιουργηθεί με τον προηγούμενο διάλογο Fontwork.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτός ο διάλογος Fontwork είναι διαθέσιμος μόνο για το Fontwork σε παλιά έγγραφα κειμένου Writer που δημιουργήθηκαν πριν το OpenOffice.org 2.0. Πρέπει πρώτα να καλέσετε το Εργαλεία - Προσαρμογή για να προσθέσετε μία εντολή μενού ή ένα εικονίδιο για να ανοίξετε αυτόν τον διάλογο.


Μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα της βάσης του κειμένου ώστε να συμπίπτουν με ημικύκλια, τόξα, κύκλους και γραμμές ελεύθερης σχεδίασης.

Εικονίδια στοίχισης

Η πάνω γραμμή περιέχει τα ακόλουθα σχήματα βάσης: Άνω ημικύκλιο, Κάτω ημικύκλιο, Αριστερό ημικύκλιο και Δεξιό ημικύκλιο.

Η μεσαία γραμμή περιέχει τα ακόλουθα σχήματα βάσης: Άνω τόξο, Κάτω τόξο, Αριστερό τόξο και Δεξιό τόξο.

Η κάτω γραμμή περιέχει τα ακόλουθα σχήματα βάσης: Ανοικτός κύκλος, Κλειστός κύκλος, Κλειστός κύκλος II, και Κατακόρυφος ανοικτός κύκλος. Για τα βέλτιστα αποτελέσματα, το αντικείμενο σχεδίασης πρέπει να περιέχει πάνω από δύο γραμμές κειμένου.

Αφαιρεί τη μορφοποίηση της γραμμής βάσης.

Εικονίδιο

Απενεργοποίηση

Χρησιμοποιεί την πάνω ή την κάτω άκρη του επιλεγμένου αντικειμένου ως τη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Περιστροφή

Χρησιμοποιεί το πάνω ή το κάτω άκρο του επιλεγμένου αντικειμένου ως γραμμή βάσης του κειμένου και διατηρεί την αρχική κατακόρυφη στοίχιση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο

Όρθια

Δίνει κλίση οριζόντια στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο

Οριζόντια κλίση

Δίνει κλίση κάθετα στους χαρακτήρες στο αντικείμενο κειμένου.

Εικονίδιο

Κατακόρυφη κλίση

Αντιστρέφει την κατεύθυνση ροής του κειμένου και αναστρέφει το κείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή πρέπει πρώτα να εφαρμόσετε μία διαφορετική γραμμή βάσης στο κείμενο.

Εικονίδιο

Προσανατολισμός

Στοιχίζει το κείμενο στο αριστερό άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στοίχιση αριστερά

Κεντράρει το κείμενο στη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στο κέντρο

Στοιχίζει το κείμενο στο δεξί άκρο της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Στοίχιση δεξιά

Τροποποιεί το μέγεθος του κειμένου για να προσαρμόζεται στο μήκος της γραμμής βάσης του κειμένου.

Εικονίδιο

Αυτόματο μέγεθος κειμένου

Εισάγετε το μέγεθος του κενού που θέλετε να αφήσετε ανάμεσα στη γραμμή βάσης του κειμένου και την βάση των μεμονωμένων χαρακτήρων.

Εικονίδιο

Απόσταση

Εισάγετε το κενό που επιθυμείτε να υπάρχει ανάμεσα στην αρχή της γραμμή βάσης του κειμένου και την αρχή του κειμένου.

Εικονίδιο

Εσοχή

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή βάση του κειμένου, ή τα άκρα του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο

Περίγραμμα

Εμφανίζει ή κρύβει τα περιγράμματα των μεμονωμένων χαρακτήρων στο κείμενο.

Εικονίδιο

Περίγραμμα χαρακτήρων

Καταργεί τα εφέ σκίασης που εφαρμόσατε στο κείμενο.

Εικονίδιο

Χωρίς σκιά

Προσθέτει μία σκιά στο κείμενο του επιλεγμένου αντικειμένου. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση X και Απόσταση Y.

Εικονίδιο

Κατακόρυφα

Προσθέτει μία λοξή σκιά στο κείμενο. Πατήστε αυτό το κουμπί και μετά εισάγετε τις διαστάσεις της σκιάς στα πεδία Απόσταση Χ και Απόσταση Y.

Εικονίδιο

Κλίση

Οριζόντια απόσταση

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων κειμένου και της άκρης της σκιάς.

Εικονίδιο

Χ απόσταση

Κατακόρυφη απόσταση

Εισάγετε την κάθετη απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων του κειμένου και της άκρης της σκιάς.

Εικονίδιο

Υ απόσταση

Χρώμα σκιάς

Επιλέξτε ένα χρώμα για τη σκιά κειμένου.