Επεξεργασία σημείων

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Επεξεργασία - Σημεία

.

Icon

Επεξεργασία σημείων


Για να επεξεργαστείτε το σχήμα ενός επιλεγμένου αντικειμένου, πατήστε το εικονίδιο Σημεία στην γραμμή Σχεδίαση και έπειτα μετακινήστε ένα από τα σημεία πάνω στο αντικείμενο.