Σε Πλαίσιο

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στο πλαίσιο που το περιβάλλει.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Στο πλαίσιο