Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα σελίδα.

Το αγκυρωμένο αντικείμενο παραμένει στην τρέχουσα σελίδα ακόμα και αν εισάγετε ή διαγράψετε κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση - Προς σελίδα


Το εικονίδιο της αγκύρωσης προβάλλεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας.