Αγκύρωση

Ορίζει τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Αγκύρωση

Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων σχεδιασμού φόρμας, πατήστε

Εικονίδιο

Αλλαγή αγκύρωσης


Σας επιτρέπει να μετατρέψετε την αγκύρωση ενός αντικειμένου.

Στη σελίδα

Αγκυρώνει το επιλεγμένο αντικείμενο στην τρέχουσα σελίδα.