Στο προσκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Στο προσκήνιο

Εικονίδιο

Σρο προσκήνιο