Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά στο πίσω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Τακτοποίηση - Μεταφορά πίσω (LibreOffice Draw)

Shift++πλήκτρο μείον(LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά πίσω (LibreOffice Impress)

Εικονίδιο

Μεταφορά πίσω