Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Draw)

Shift++πλήκτρο συν (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Τακτοποίηση - Μεταφορά σε πρώτο πλάνο (LibreOffice Impress)

Εικονίδιο

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο