Οριζόντια

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Τροποποίηση - Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Draw)

Επιλέξτε Μορφή - Εικόνα και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Εικόνα.

Επιλέξτε Μορφή - Αναστροφή - Οριζόντια

Δεξιοπατήστε σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο και επιλέξτε Αναστροφή - Οριζόντια (LibreOffice Impress)