Κατακόρυφα

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Τροποποίηση - Αναστροφή - Κατακόρυφα (LibreOffice Draw)

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Εικόνα - Εικόνα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή - Κατακόρυφα (έγγραφα παρουσιάσεων)