Αναστροφή

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια ή κατακόρυφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Τροποποίηση - Αναστροφή (LibreOffice Draw)

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Εικόνα - Εικόνα

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Αναστροφή (έγγραφα παρουσιάσεων)


Κατακόρυφα

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω.

Οριζόντια

Αναστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο οριζόντια από αριστερά προς τα δεξιά.