Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Θέση και Μέγεθος - Περιστροφή στηλοθέτη

Icon

Περιστροφή


Σημείο περιστροφής

Το επιλεγμένο αντικείμενο περιστρέφεται γύρω από το σημείο περιστροφής που ορίζετε. Το προεπιλεγμένο σημείο περιστροφής είναι στο κέντρο του αντικειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν καθορίσετε ένα σημείο περιστροφής πολύ μακριά έξω από το αντικείμενο σχεδίασης, το αντικείμενο σχεδίασης ενδεχομένως δεν θα εμφανίζεται πλέον στη σελίδα μετά την ολοκλήρωση της περιστροφής.


Θέση X

Εισάγετε την οριζόντια απόσταση από την αριστερή άκρη της σελίδας ως το σημείο περιστροφής.

Θέση Y

Εισάγετε την κατακόρυφη απόσταση από την πάνω άκρη της σελίδας ως το σημείο περιστροφής.

Προεπιλογές

Πατήστε εκεί που θέλετε να τοποθετήσετε το σημείο περιστροφής.

Γωνία περιστροφής

Καθορίστε τον αριθμό των μοιρών κατά τον οποίο επιθυμείτε να περιστρέψετε το επιλεγμένο αντικείμενο ή πατήστε στο πλέγμα περιστροφής.

Γωνία

Εισάγετε τον αριθμό των μοιρών κατά τον οποίο επιθυμείτε να περιστρέψετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Προεπιλογές

Πατήστε για να προσδιορίσετε τη γωνία περιστροφής σε πολλαπλάσια των 45 μοιρών.