Ψηφιογραφία

Επιλέξτε μια ψηφιογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μοτίβο γεμίσματος, ή δημιουργήστε δικό σας μοτίβο εικονοστοιχείου. Ακόμη μπορείτε να εισάγετε ψηφιογραφίες και να αποθηκεύετε ή να φορτώνετε καταλόγους ψηφιογραφιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Ψηφιογραφίες


Επεξεργαστής μοτίβου

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον επεξεργαστή για να δημιουργήσετε ένα απλό, δίχρωμο μοτίβο ψηφιογραφίας 8x8 εικονοστοιχείων.

Πλέγμα

Για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον επεξεργαστή, επιλέξτε την ψηφιογραφία Κενό στον κατάλογο ψηφιογραφιών.

Εισαγωγή

Βρείτε την ψηφιογραφία που θέλετε να εισάγετε και πατήστε στο Άνοιγμα. Η ψηφιογραφία εισάγεται στο τέλος του καταλόγου των διαθέσιμων ψηφιογραφιών.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.