Γραμμοσκίαση

Ρυθμίστε τις ιδιότητες του μοτίβου γραμμοσκίασης, ή αποθηκεύστε και φορτώστε καταλόγους γραμμοσκίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Γραμμοσκίαση


Ιδιότητες

Ορίστε η τροποποιήστε ένα μοτίβο γραμμοσκίασης.

Απόσταση

Εισάγετε το διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των γραμμών γραμμοσκίασης.

Γωνία

Εισαγάγετε την γωνία περιστροφής για τις γραμμές γραμμοσκίασης, ή πατήστε σε μία θέση στο πλέγμα της γωνίας

Τύπος γραμμής

Επιλέξτε τον τύπο των γραμμών της γραμμοσκίασης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε το χρώμα των γραμμών της γραμμοσκίασης.

Κατάλογος γραμμοσκιάσεων

Παραθέτει τα διαθέσιμα μοτίβα γραμμοσκίασης. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε το δικό σας μοτίβο γραμμοσκίασης.

Προσθήκη

Προσθέτει ένα προσωπικό μοτίβο γραμμοσκίασης στον τρέχοντα κατάλογο. Ορίστε τις ιδιότητες του μοτίβου γραμμοσκίασής σας και πατήστε σε αυτό το κουμπί.

Τροποποίηση

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ιδιότητες γραμμοσκίασης στο επιλεγμένο μοτίβο γραμμοσκίασης. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το μοτίβο με άλλο όνομα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.