Διαβαθμίσεις

Ρυθμίστε τις ιδιότητες μιας διαβάθμισης, ή αποθηκεύστε και φορτώστε τους καταλόγους διαβάθμισης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Διαβαθμίσεις


Τύπος

Επιλέξτε τη διαβάθμιση που θέλετε να εφαρμόσετε.

Κέντρο Χ

Εισάγετε την οριζόντια μετατόπιση για τη διαβάθμιση χρώματος, όπου 0% αντιστοιχεί στην τρέχουσα οριζόντια τοποθεσία του χρώματος του σημείου τέλους στη διαβάθμιση. Το χρώμα του σημείου τέλους είναι το χρώμα που επιλέγετε στο πλαίσιο Έως.

Κέντρο Υ

Εισάγετε την κάθετη μετατόπιση για τη διαβάθμιση χρώματος, όπου 0% αντιστοιχεί στη τρέχουσα κάθετη τοποθεσία του χρώματος του σημείου τέλους στη διαβάθμιση. Το χρώμα του σημείου τέλους είναι το χρώμα που επιλέγετε στο πλαίσιο Έως.

Γωνία

Εισάγετε μία γωνία περιστροφής για την επιλεγμένη διαβάθμιση.

Περίγραμμα

Εισάγετε την ποσότητα με την οποία θέλετε να προσαρμόσετε την περιοχή του χρώματος του σημείου τέλους στη διαβάθμιση χρώματος. Το χρώμα του σημείου τέλους είναι το χρώμα που επιλέγετε στο πλαίσιο Έως.

Από

Επιλέξτε ένα χρώμα για το σημείο εκκίνησης της διαβάθμισης χρώματος.

Εισάγετε την ένταση για το χρώμα στο πλαίσιο Από, όπου 0% αντιστοιχεί στο μαύρο και 100% στο επιλεγμένο χρώμα.

Έως

Επιλέξτε ένα χρώμα για το σημείο τέλους της διαβάθμισης.

Εισάγετε την ένταση για το χρώμα στο πλαίσιο Έως, όπου 0% αντιστοιχεί στο μαύρο και 100% στο επιλεγμένο χρώμα.

Προσθήκη

Προσθέτει μία προσαρμοσμένη διαβάθμιση στον τρέχοντα κατάλογο. Ορίστε τις ιδιότητες της διαβάθμισης σας και πατήστε σε αυτό το κουμπί

Τροποποίηση

Εφαρμόζει τις τρέχουσες ιδιότητες διαβάθμισης χρώματος στην επιλεγμένη διαβάθμιση. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη διαβάθμιση με άλλο όνομα.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.