Περιοχή

Ρυθμίστε τις επιλογές γεμίσματος για το επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα χρώματα, διαβαθμίσεις, σκιάσεις, μοτίβα δύο χρωμάτων και μοτίβα ψηφιογραφιών στους προεπιλεγμένους καταλόγους για μεταγενέστερη χρήση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Περιοχή - Περιοχή.

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Περιοχή (έγγραφα παρουσιάσεων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τίτλος - Περιοχή (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Υπόμνημα - Περιοχή (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τοίχος διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Δάπεδο διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Επιφάνεια διαγράμματος - Περιοχή (έγγραφα διαγραμμάτων).

Επιλέξτε την καρτέλα Διαφάνεια - Ιδιότητες - Παρασκήνιο (στο LibreOffice Impress).

Επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα - Ιδιότητες - Παρασκήνιο (στο LibreOffice Draw).


Κανένα

Μην γεμίσετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

Χρώμα

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα επιλεγμένο χρώμα σε αυτήν τη σελίδα.

Διαβάθμιση

Γεμίζει το αντικείμενο με μια επιλεγμένη διαβάθμιση σε αυτήν τη σελίδα.

Ψηφιογραφία

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα επιλεγμένο μοτίβο ψηφιογραφίας σε αυτήν τη σελίδα. Για να προσθέσετε ψηφιογραφία στον κατάλογο, ανοίξτε αυτόν τον διάλογο, πατήστε την καρτέλα Ψηφιογραφίες και έπειτα πατήστε Προσθήκη / Εισαγωγή.

Μοτίβο

Γεμίζει το αντικείμενο με ένα επιλεγμένο μοτίβο δύο χρωμάτων σε αυτήν τη σελίδα.

Γραμμοσκίαση

Γεμίζει το αντικείμενο με το επιλεγμένο μοτίβο γραμμοσκίασης σε αυτήν τη σελίδα. Για να εφαρμόσετε χρώμα παρασκηνίου στο μοτίβο γραμμοσκίασης, επιλέξτε το πλαίσιο Χρώμα παρασκηνίου και πατήστε ένα χρώμα στον κατάλογο.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα επιλογές γεμίσματος από τα πλαίσια καταλόγων στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση ιδιοτήτων αντικειμένου.


Εικονίδιο

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.