Διπλή (γραμμή)

Ορίζει το διάστιχο της τρέχουσας παραγράφου σε δύο γραμμές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο - Διπλό


Εικονίδιο

Διάστιχο: 2