Απλή γραμμή

Εφαρμόζει αποστάσεις απλής γραμμής στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Διάστιχο - Απλό


Εικονίδιο

Διάστιχο: 1