Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Αν ο δρομέας δεν είναι μέσα σε λέξη, το νέο κείμενο που εισάγετε υπογραμμίζεται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε το μενού περιεχομένου - επιλέξτε Πρότυπο - Υπογράμμιση

Icon

Υπογράμμιση