Κέντρο

Τοποθετεί στο κέντρο την επιλεγμένη παράγραφο στη σελίδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση- Στο Κέντρο (λειτουργίες σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο Κέντρο

Icon

.