Δεξιά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Δεξιά (λειτουργίες σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Δεξιά

Icon

Στοίχιση δεξιά