Αριστερά

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Αριστερά (λειτουργίες σχεδίασης)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Αριστερά

Icon

Στοίχιση αριστερά