Κατακόρυφη κεντραρισμένη στοίχιση

Κεντράρει κάθετα τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάθετο κέντρο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο Κέντρο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Στοίχιση - Στο Κέντρο (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Στο Κέντρο (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Στο κέντρο


Για να στοιχίσετε τα μεμονωμένα αντικείμενα σε μία ομάδα, για να μπείτε στην ομάδα, επιλέξτε τα αντικείμενα, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε μία αντιστοίχιση.