Στοίχιση πάνω

Στοιχίζει κάθετα τα πάνω άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το πάνω άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο πάνω περιθώριο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Πάνω (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Στοίχιση - Πάνω (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση - Πάνω (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Πάνω


Τα αντικείμενα στοιχίζονται στο πάνω άκρο του πιο πάνω αντικειμένου που έχει επιλεγεί. Για να στοιχίσετε τα μεμονωμένα αντικείμενα σε μία ομάδα, για να μπείτε στην ομάδα, επιλέξτε τα αντικείμενα, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε μία αντιστοίχιση.