Κεντράρισμα οριζοντίως

Κεντράρει οριζόντια τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση - Στο Κέντρο (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Στοίχιση - Στο Κέντρο (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Draw)

Στην γραμμή εργαλείων Στοίχιση (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), πατήστε

Εικονίδιο

Στο κέντρο


Η κάθετη θέση των επιλεγμένων αντικειμένων δεν επηρεάζεται από αυτήν την εντολή.Για να στοιχίσετε τα μεμονωμένα αντικείμενα σε μία ομάδα, για να μπείτε στην ομάδα, επιλέξτε τα αντικείμενα, δεξιοπατήστε και μετά επιλέξτε μία αντιστοίχιση.