Στοίχιση (Αντικειμένων)

Στοιχίζει τα επιλεγμένα αντικείμενα όσον αφορά το ένα προς το άλλο.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν ένα από τα επιλεγμένα αντικείμενα είναι αγκυρωμένο ως χαρακτήρας, μερικές από τις επιλογές αντιστοίχησης δε λειτουργούν.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στοίχιση (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Επιλέξτε Τροποποίηση - Στοίχιση (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος - επιλέξτε Στοίχιση (αντικείμενα επιλεγμένα) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί όλα τα είδη αντικειμένων. Δεν υποστηρίζουν όλους τους τύπους στοίχισης όλες οι ενότητες (Writer, Calc, Impress, Draw).


Στοίχιση Αριστερά

Στοιχίζει τα αριστερά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το αριστερό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Κεντράρισμα οριζοντίως

Κεντράρει οριζόντια τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τα δεξιά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το δεξιό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Στοίχιση πάνω

Στοιχίζει κάθετα τα πάνω άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το πάνω άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο πάνω περιθώριο της σελίδας.

Κατακόρυφη κεντραρισμένη στοίχιση

Κεντράρει κάθετα τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάθετο κέντρο της σελίδας.

Στοίχιση κάτω

Στοιχίζει κάθετα τις κάτω άκρες των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν μόνο ένα αντικείμενο έχει επιλεχθεί στο Draw ή το Impress, η κάτω άκρη του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάτω περιθώριο της σελίδας.