Αλλαγή πεζού-κεφαλαίου

Αλλάζει τους χαρακτήρες κεφαλαίων-πεζών στην επιλογή. Εάν ο δρομέας είναι σε μια λέξη και δεν υπάρχει επιλεγμένο κείμενο, τότε η λέξη είναι στην επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο ή Μορφή - Κείμενο - Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων


Πρώτο γράμμα πρότασης κεφαλαίο

Αλλάζει το πρώτο γράμμα των επιλεγμένων δυτικών χαρακτήρων σε κεφαλαίο γράμμα.

πεζό γράμμα

Αλλάζει τους επιλεγμένους δυτικούς χαρακτήρες σε πεζούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ

Αλλάζει τους επιλεγμένους δυτικούς χαρακτήρες σε κεφαλαία.

Κεφαλαία γραφή κάθε λέξης

Αλλάζει τον πρώτο χαρακτήρα κάθε λέξης των επιλεγμένων δυτικών χαρακτήρων σε κεφαλαία.

εΝΑΛΛΑΓΗ χΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων όλων των επιλεγμένων δυτικών χαρακτήρων.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Μισού πλάτους

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες μισού πλάτους.

Πλήρες πλάτος

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους.

Χιραγκάνα

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες Χιραγκάνα.

Κατακάνα

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες κατακάνα.