Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Σελίδα - Διαχείριση

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Οργανωτής


Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης τεχνοτροπίας. Αν δημιουργήσετε ή αλλάξετε την προσαρμοσμένη τεχνοτροπία, εισάγετε ένα όνομα για την τεχνοτροπία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας προκαθορισμένης τεχνοτροπίας.

Επόμενη τεχνοτροπία

Επιλέξτε μια υπάρχουσα τεχνοτροπία την οποία θέλετε να ακολουθήσει η τρέχουσα στο κείμενό σας. Για τεχνοτροπίες παραγράφων, η επόμενη τεχνοτροπία εφαρμόζεται στην παράγραφο που δημιουργείται όταν πατάτε Enter. Για τεχνοτροπίες σελίδων, η επόμενη τεχνοτροπία εφαρμόζεται στην καινούρια σελίδα που δημιουργείται.

Σύνδεση με

Επιλέξτε μια υπάρχουσα τεχνοτροπία πάνω στην οποία θέλετε να βασίζεται την καινούρια τεχνοτροπία, ή επιλέξετε καμία για να καθορίσετε τη δική σας τεχνοτροπία.

Κατηγορία

Εμφανίζει την κατηγορία για την τρέχουσα τεχνοτροπία. Αν δημιουργείτε ή τροποποιείτε μια νέα τεχνοτροπία, επιλέξτε 'Προσαρμοσμένη τεχνοτροπία από τον κατάλογο.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία για μια προκαθορισμένη τεχνοτροπία.


Περιέχει

Περιγράφει την σχετική μορφοποίηση που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα τεχνοτροπία.

Αντιστοίχηση πλήκτρου συντόμευσης

Ανοίγει τη σελίδα της καρτέλας Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης στην τρέχουσα τεχνοτροπία.