Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Μπορείτε να καθορίσετε το παρασκήνιο για

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Χαρακτήρας - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Εικόνα - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή- Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Περιοχή

Επιλέξτε την καρτέλαΜορφή - Σελίδα - Παρασκήνιο

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Κεφαλίδα - Περισσότερα

Επιλέξτε το πλήκτρο Μορφή - Σελίδα - Υποσέλιδο - Περισσότερα

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες - ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος μίας καταχώρισης και επιλέξτε την καρτέλα Τροποποίηση/Δημιουργία - Παρασκήνιο

Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή/Επεξεργασία - Ενότητα - Παρασκήνιο


Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων παρασκηνίου σελίδων (Υδατογράφημα)

Ως

Επιλέξτε τον τύπο του παρασκηνίου που θέλετε να εφαρμόσετε.

Χρήση ενός χρώματος ως παρασκηνίου.

Χρώμα παρασκηνίου

Πατήστε στο χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως παρασκήνιο. Για να αφαιρέσετε ένα χρώμα παρασκηνίου, πατήστε στο Χωρίς γέμισμα.

Εικονίδιο

Επισήμανση χρώματος

Εικονίδιο

Χρώμα φόντου

Εφαρμόζει το χρώμα της τρέχουσας επισήμανσης στο παρασκήνιο μίας επιλογής κειμένου. Αν δεν έχει επιλεχθεί καθόλου κείμενο, πατήστε στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος, επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να επισημάνετε και στη συνέχεια στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος πάλι. Για να αλλάξετε το χρώμα της επισήμανσης, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Επισήμανση χρώματος και στη συνέχεια πατήστε στο χρώμα που επιθυμείτε.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Χρήση ενός γραφικού ως παρασκήνιο.

Αρχείο

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο γραφικών.

Πεδίο προβολής

Δείχνει τη διαδρομή για το αρχείο γραφικών.

Σύνδεσμος

Συνδέει ή ενσωματώνει το αρχείο γραφικών στο τρέχον αρχείο.

Προεπισκόπηση

Εμφανίζει ή κρύβει την προεπισκόπηση του επιλεγμένου γραφικού.

Αναζήτηση

Εντοπίστε το αρχείο γραφικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως παρασκήνιο, και μετά πατήστε στο Άνοιγμα.

Τύπος

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται τα γραφικά στο παρασκήνιο.

Θέση

Επιλέξτε αυτή την επιλογή, και μετά πατήστε σε μία περιοχή μέσα στο πλέγμα θέσης.

Περιοχή

Τεντώνει το γραφικό έτσι ώστε να γεμίσει ολόκληρο το παρασκήνιο του επιλεγμένου αντικειμένου.

Σε παράθεση

Επαναλαμβάνει το γραφικό έτσι ώστε να καλύψει ολόκληρο το παρασκήνιο του επιλεγμένου αντικειμένου.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.